Gdzie jesteśmy: Strona głównaOferta dla gospodarkiPatenty

Patenty

Patenty polskie i zagraniczne utrzymywane w mocy (stan na dzień 2.01.2017r.)

LP.

Nr patentu/

Tytuł

Twórcy

1.

PL 193736

Sposób wytwarzania włókien, folii, fibryd i form mikrokrystalicznych zawierających keratynę

H. Struszczyk, K. Wrześniewska-Tosik,
E. Wesołowska, A.Urbanowski, D. Wawro

2.

PL 193927

Sposób wytwarzania poliestrów aromatyczno-alifatycznych z politereftalanu etylenowego lub z kopolimeru tereftalan/izoftalan etylenu

A. Michalski, K. Twarowska-Schmidt,
K. Grzebieniak, T. Fiszer, M. Łasek

3.

PL 196594

Sposób wytwarzania włókien, folii i innych produktów z modyfikowanej rozpuszczalnej celulozy

H. Struszczyk, D. Ciechańska, D.Wawro,
A. Urbanowski, K.Wrześniewska-Tosik, K.Guzińska

4.

PL 199103

Sposób wytwarzania włókien, folii, osłonek i innych produktów z alkalicznych roztworów celulozy

H. Struszczyk, D. Wawro, A.Urbanowski,
W. Mikołajczyk, P.Starostka

5.

PL 190961

Sposób wytwarzania modyfikowanej celulozy bakteryjnej

H. Struszczyk, D. Ciechańska, K.Guzińska,
K. Wrześniewska-Tosik, A. Urbanowski, M.Kucharska, M. Wiśniewska-Wrona

6.

PL 204 839

Sposób przygotowania masy makulaturowej do jej odbarwiania i separacji zanieczyszczeń

H. Gonera, J. Dąbrowski, T. Mik

7.

PL 197602

Sposób wytwarzania długowłóknistej bielonej masy celulozowej z włókna roślin łykodajnych

H. Stupińska, S. Milczarek, J.Madaj,

J. Palenik, M. Wójcik, P.Grządzielewski

8.

PL204309

Głośnik kopułkwy

H. Struszczyk, D. Ciechańska, K.Guzińska,
A. Urbanowski, E.Kozłowska, M. Pawlak, G.Matusiak, M. Staniszewski

9.

PL.214227

Sposób otrzymywania włókniny o wysokiej zdolności do dyspergowania w wodzie

M. Struszczyk, K. Brzoza-Malczewska

10.

PL.214381

Sposób wytwarzania fibryd zawierających chitozan

M. Kucharska, A. Niekraszewicz, D. Ciechańska, B. Gruchała,  K.Brzoza-Malczewska, M.Wisniewska-Wrona, W.Adamiec

11.

PL.214380

Sposób wytwarzania fibryd zawierających chitozan

M. Kucharska, A. Niekraszewicz,
D. Ciechańska, B. Gruchała,  K.Brzoza-Malczewska, M.Wiśniewska-Wrona, W.Adamiec

12.

PL.214356

Materiał papieropodobny zawierający pióra drobiowe

K. Wrześniewska-Tosik, M.Marcinkowska, D.Wawro, T.Mik, M. Pałczyńska

13.

PL.214363

Sposób wytwarzania wysokowytrzymałych włókien chitozanowych

D.Wawro, W. Stęplewski, D.Ciechanska,
I. Krucińska, B.Surma, B. Lipp-Symonowicz

14.

PL.214565

Sposób wytwarzania trudnopalnych włókien celulozowych

D.Wawro, W. Stęplewski, J.Kazimierczak,
T. Bednarz

15.

PL.211673

Kompozytowa siatka chirurgiczna i sposób jej wytwarzania

M. Kucharska, A. Niekraszewicz,
B. Gruchała,  K. Brzoza-Malczewska,
H. Struszczyk

16.

PL.213891

Sposób wytwarzania włókien i folii bezpośrednio z mieszanin poreakcyjnych polikwasu mlekowego

K. Grzebieniak, N. Polka, W.Stęplewski,
S. Dutkiewicz, D.Wawro

17.

PL.216818

Opatrunek hemostatyczny warstwowy i sposób wytwarzania opatrunku hemostatycznego warstwowego

M. Kucharska, A. Niekraszewicz,D. Ciechańska,
B. Gruchała, M. Struszczyk, K. Fortuniak,
M Śmiałkowska-Opałko,S. Tarkowska,
A. Rogaczewska, J. Płoszaj,P. Andziak,
W. Witkowski

18.

PL 217553

"Tworzywo polimerowe o obniżonej palności”

K. Wrześniewska-Tosik, A. Niekraszewicz,
S. Dutkiewicz, T. Mik, D. Ciechańska,
M. Pałczyńska,   B. Gworek, K. Czarnowski

19.

PL 217537

„Sposób wytwarzania kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych o polepszonej barwie”

S. Dutkiewicz, T. Fiszer, Z. Młodzikowski,
A. Niekraszewicz, J. Wesołowski, D. Chojnacki

20. 

PL 217456

„Sposób wytwarzania kompozytowych włókien chitozanowych”

 D. Wawro, L. Pighinelli, W. Stęplewski

21. 

PL218483

"Sposób uszczelniania poliestrowych protez naczyniowych kopolimerem DL-glikolid/laktyd"

 A. Niekraszewicz, M. Kucharska, I. Kardas, D. Ciechańska, W. Adamiec, B. Gruchała

22. 

PL217702

"Sposób uszczelniania poliestrowych protez naczyniowych chitozanem"

 M. Kucharska, I. Kardas ,A. Niekraszewicz, D. Ciechańska, W. Adamiec, B. Gruchała

23.

PL218618

 Proteza do regeneracji nerwu obwodowego i sposób wytwarzania protezy do regeneracji nerwu obwodowego

M. Kucharska, I. Kardas, A. Niekraszewicz, B. Gruchała, W. Adamiec, W. Marcol,J. Lewin-Kowalik, A. Właszczuk

24.

PL219419

 Modyfikowana kompozycja zawierająca polimery laktydu oraz sposób jej wytwarzania

 M. Kowalczyk, E. Piórkowska-Gałęska,A. Gałęski, A. Pawlak, M. Pluta,S. Dutkiewicz, T. Fiszer,
Z. Młodzikowski,K. Grzebieniak

25.

PL221076

Modyfikowana biodegradowalna agrowłóknina

Niektaszewicz, M. Kucharska, D. Ciechańska,
P. Siwek, A. Libik, J. Jarzębowski,B. Gruchała,
M. Wiśniewska-Wrona, S.Dutkiewicz

26

PL221796

Sposób wytwarzania poliestrów i ko poliestrów metodą przyspieszonej polikondensacji

S. Dutkiewicz, Z. Młodzikowski,J. Wesołowski,
E. Piórkowska-Gałęska,A. Gałęski, M. Wojtczak

27

PL221791

Sposób nadawania włókninom z polilaktydu właściwości zmniejszonej podatności do sorpcji przy użyciu techniki plazmowej

I.Krucińska, W. Urbaniak-Domagała,
A. Komisarczyk, M. Chrzanowski, T. Mik,K. Sulak

28

PL221808

Sposób wytwarzania nici chirurgicznych z syntetycznych przędz biodegradowalnych

E. Mielicka, A. Pinar, A. Walak, I. Oleksiewicz,
Z. Kosiorek, K. Twarowska-Schmidt

29

PL221809

Sposób wytwarzania higienicznych opasek opatrunkowych z syntetycznych przędz biodegradowalnych

E. Mielicka, A. Pinar, J. Janicka,A. Walak,
I. Oleksiewicz, K. Twarowska-Schmidt

30

PL222085

Kompleks mikrokrystaliczny chitozan/ortofosforan trójwapniowy i sposób jego wytwarzania

M. Kucharska, L. Pighinelli, B. Gruchała,
K. Brzoza-Malczewska

31

PL222082

Warstwowa siatka chirurgiczna i sposób wytwarzania warstwowej siatki chirurgicznej

J. Wietecha, J. Kazimierczak, D. Ciechańska, M. Struszczyk, G. Krzyzanowska, A. Kluska, A. Dobrowolska, Z. Majcherek

32

PL222446

Sposób wytwarzania tetrahydrofuranu z 1,4-butandiolu

S. Dutkiewicz, J. Wesołowski, D. Chojnacki, K. Płachta

33

PL223351

Sposób nadawania folii i włókninom właściwości hydrofilowych oraz sorpcyjnych przy użyciu techniki plazmowej

I.Krucińska, W. Urbaniak-Domagała,
A. Komisarczyk, M. Chrzanowski, T. Mik,
K. Sulak, D. Ciechańska

34

PL223056

Sposób wytwarzania kompozytowych wysokoporowatych włókien z dibutyrylochityny

D. Wawro, I. Krucińska, W. Stęplewski,
A. Komisarczyk

35.

EP 1228098

Method for the manufacture of fibres, film and other products from modified soluble cellulose

H. Struszczyk, D. Ciechańska, D.Wawro,
A. Urbanowski, K.Wrześniewska-Tosik, K.Guzińska

36.

EP 1317573

Process for producing fibres, film, casings and other products from modified soluble cellulose

H. Struszczyk, D. Wawro, A.Urbanowski,
W. Mikołajczyk, P.Starostka

37.

EP 2135887

Process for producing a polylactic acid stereocomplex powder

K. Grzebieniak, D. Ciechańska, W.Tomaszewski

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Michał Walczak (2009-07-23) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2017-10-20) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 11031 (Ogółem: 2443737)

facebook